Over Center Parcs Forum

Center Parcs Forum is een ontwikkeling van Easybungalows.nl B.V. en is opgericht in augustus 2005 door Ruben Jacobs en Jeffrey Broeders. Op 1 april 2017 is het CenterparcsForum onderdeel van Easybungalows.nl BV. CenterparcsForum opereert volledig zelfstandig en onafhankelijk en is niet gelieerd aan Center Parcs Europe N.V. en/of enige aan haar verwante vennootschap zoals de Pierre & Vacance-groupe. Alle geuite informatie, meningen en opinies op Center Parcs Forum zijn voor rekeningen van de afzender.

Alle op de website gepubliceerde informatie is intellectueel eigendom van Center Parcs Forum, indien dit niet zo is hanteren wij correcte bronvermelding. Voor gebruik van informatie, gepubliceerd door Center Parcs Forum, dient altijd toestemming gevraagd te worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Center Parcs Forum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Center Parcs Forum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@centerparcsforum.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom we gegevens nodig hebben
Center Parcs Forum verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Center Parcs Forum analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang we gegevens bewaren
Center Parcs Forum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn 365 dagen voor data in WordPress (website) en SMF (forum). Andere termijnen (Google, Facebook, Twitter) kunnen mogelijk langer zijn.
Delen met anderen
Center Parcs Forum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Center Parcs Forum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Center Parcs Forum gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze cookies en geeft u toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@centerparcsforum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Center Parcs Forum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Center Parcs Forum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@centerparcsforum.nl.